logotyp
Login

Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

Mateřská škola Chorušice p.o.
Chorušice 99,
Chorušice
277 37
IČO:72567040

[Datum]

Vážení,

Já, [jméno a příjmení žadatele], rodič/poručník dítěte [jméno dítěte], chci podat žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání, kterého se dítě zúčastňuje ve vaší instituci.

Důvody pro tuto žádost jsou následující:

  1. [Uveďte hlavní důvody, proč žádáte o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání. Například změna životní situace, zdravotní důvody, rodinné okolnosti atd.]

  2. [Další důvody, pokud je to žádoucí]

Vzhledem k uvedeným důvodům žádám o uvolnění mého/našeho dítěte, [jméno dítěte], z účasti na předškolním vzdělávání ve vaší instituci od [datum, od kterého má být uvolnění platné].

Děkuji za pochopení a promptní vyřízení této žádosti.

S pozdravem,

[Podpis]

[Jméno a příjmení žadatele]
[Kontaktní údaje žadatele]


Tento vzor můžete přizpůsobit podle konkrétních okolností a požadavků vaší situace a instituce, které se žádost týká.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název: Mateřská škola Chorušice, p.o.

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz

Kontakt:
Ředitelka: 727 868 198
ŽÍŽALKY: 725 171 152
BERUŠKY: 725 067 399
725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign