logotyp
Login

Historie MŠ

Mateřská škola se nachází v malebné vesničce Chorušicích, přímo v centru obce. V přízemní budově̌ typu většího rodinného domu jsou 2 třídy s kapacitou 32 dětí ve věku od 2let do 6 (7) let, školní kuchyně a služební byt. V přízemí se nachází dvě třídy s hernou, umývárny, toalety pro děti, školní kuchyně a šatny pro děti, sklad potravin víceúčelová místnost/ředitelna toaleta pro zaměstnance a prádelna. V mateřské škole (dále jen MŠ) pracují 4 kvalifikovaní pedagogové, 2 asistenti pedagoga, 1 školník, 2 uklízečky, 1 hospodářka/kuchařka, 1 účetní. Součástí školy je rozlehlá zahrada s prvky pro rozvíjení lokomočních dovedností. Zahrada, poloha MŠ a příroda v okolí poskytuje soustředění na rozvíjení enviromentální výchovy, k tomu také odpovídá školní vzdělávací program (dále jen ŠVP). Mateřská škola je zapojena do projektů „Mrkvička“ a „Ekoškola“. Dále škola je zapojena do programu od České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Mělníku. Od března roku 2020 škola spolupracuje i s Mensou Česko. Ekologickou výchovu zajišťujeme ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec a jsme zapojeni do programu EKOŠKOLA a MRKVIČKA. Podporujeme u dětí také polytechnické vzdělávání a proto jsme součástí projektu Malá technická univerzita. Používáme interaktivní tabule s výukovým programem barevné kamínky. V roce 2019 jsme z dotace Zjednodušeného vykazování pořídili 16 tabletů pro předškoláky. ICT vzdělávání probíhá pod vedením vyškolených učitelek. Logopedická prevence je pravidelnou součástí režimu dne a probíhá individuálně v logopedické učebně. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název: Mateřská škola Chorušice, p.o.

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz

Kontakt:
Ředitelka: 727 868 198
ŽÍŽALKY: 725 171 152
BERUŠKY: 725 067 399
725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign